Miljö & kvalité

Optimal Ren Miljö Städservice AB skall arbeta för att på bästa sätt tillvarata miljöintressen både vad gäller vår egen och våra kunders arbetsmiljö samt den yttre miljön.

Detta ska ske genom att vi bedriver ett målmedvetet och systematiskt miljöarbete för att ständigt kunna förbättra vår miljöprestanda och förebygga skadliga utsläpp. Vi skall med marginal uppfylla de krav som ställs av våra kunder och av miljölagstiftningen. Genom att upprätta grönmiljöplan skall våra transporter ha så lite miljöpåverkan som möjligt.

Våra insatser vid utförande av olika uppdrag som lokalvård av industrilokaler, kontorsstädning, byggstädning, grovstädning, röjning fönsterputs, sanering av asbest och PCB ska kännetecknas av hög standard och dessutom utvecklas för att uppfylla alt högre krav på miljöriktig verksamhet. Inköp av kemikalier och annat förbrukningsmaterial är miljöanpassade.

Vår verksamhet ska genomgående kännetecknas av hög miljömedvetenhet och kompetens. Det personliga ansvaret hos alla medarbetare ska upprätthållas och ständigt utvecklas genom utbildning, information, och aktiv medverkan i miljöarbetet för att kunna följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet.

Miljödiplom
Personal från Optimalt rent städservice

Kvalitépolicy

Optimal Ren Miljö AB arbetar med att ständigt förbättra metoder för att uppfylla de högsta kraven i branschen. Detta styrs av våra kunders och myndigheternas krav på oss och vår verksamhet. Kvalitet är det viktigaste konkurrens medel.

Vår kvalitépolicy sammanfattas av följande punkter:

• Uppfylla kundens krav, önskemål och förväntningar
• Ständigt utveckla vår kompetens
• Genomtänkta helhetslösningar
• Effektiva rutiner
• Kvalitet medveten, motiverad personal som samarbetar prestigelöst i dagliga arbete genom att skapa kvalité resultat.

Optimal Ren Miljö AB verkar för hög kvalitet där både kunder och personal är nöjda. Vi tar ansvar och vill vara kundens första val Vi tillämpar uppföljning av system och resultat så vi är medvetna om våra styrkor och svagheter.

Nadina Krajinovic VD